Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

szukaj OK
  • 23-12-2016

Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej"

W dniu 25 listopada 2016 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja” wraz z opiekunem dr Mariuszem Ruszel brali udział w Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej”. Sympozjum, którego organizatorami były Katedra Stosunków Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Fundacją Rozwoju KUL oraz z Instytutem Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Konferencja poświęcona była analizie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej. Prelegenci wskazywali trendy oraz identyfikowali szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia środowiska bezpieczeństwa energetycznego. Szczególną uwagę poświęcono prognozom technologicznym, strukturze bilansu energetycznego, strategicznym celom Republiki Federalnej Niemiec oraz relacją UE z Federacją Rosyjską. Podkreślano dużą zależność państw Unii Europejskiej oraz części członków NATO od rosyjskich dostaw gazu i ropy naftowej. Zaistniała sytuacja znacznie osłabia spoistość wewnątrz sojusz, co z kolei stanowi instrument wywierania presji politycznej w rękach Rosjan. Zwrócono uwagę na konieczność dywersyfikacji szlaków oraz źródeł dostaw energii oraz podkreślono znaczenie infrastruktury energetycznej, która w coraz większym stopniu zagrożona jest atakami cybernetycznymi. Dyskutowano na temat pozycji Niemiec w Unii Europejskiej oraz wpływu niemieckiej polityki na kształtowanie polityki całej wspólnoty. Zastanawiano się w jakim stopniu Niemcy wykorzystują silną pozycję swojej gospodarki do realizacji swoich interesów, a w jakim stopniu jest to chęć wzmacniania gospodarek pozostałych krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono ideę „przywództwa poprzez naśladownictwo”, wedle której Niemcy po rozwinięciu sektora odnawialnych źródeł energii w swoim kraju dążą do tego by pozostałe kraje UE je naśladowały. Dzięki temu poprzez eksport rozwiązań technologicznych, a także wiedzy nasi zachodni sąsiedzi umacniają swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Rozważano także na temat transformacji energetycznej w Polsce oraz na temat potrzeby dekarbonizacji polskiej energetyki. Zwrócono uwagę na bariery legislacyjne, które uniemożliwiają sprawne i efektywne wdrażanie rozwiązań związanych z zieloną energią w naszym kraju. Również lobby ze strony dużych koncernów energetycznych nie ułatwia przeprowadzenia transformacji energetycznej w stopniu porównywalnym do krajów zachodnich. Zgodnie stwierdzono, że OZE powinna stanowić przyszłość polskiej energetyki.
W konferencji udział brali przedstawiciele takich ośrodków naukowych jak: Akademia Górniczo-Hutnicza (dr hab. inż. Adam Szurlej), Akademia Sztuki Wojennej (prof. dr hab. Jarosław Gryz), Politechnika Rzeszowska (dr Mariusz Ruszel), Katolicki Uniwersytet Lubelski (dr hab. Andrzej Podraza, dr Michał Domagała), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (dr Justyna Misiągiewicz), Uniwersytet Jagielloński (mgr Anna Kucharska), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (dr Justyna Trubalska), a także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Paweł Turowski).
W ramach Konferencji odbyła się sesja posterowa, w której członkowie Studenckiego Koła Naukowego "Eurointegracja" działającego przy Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zaprezentowali postery (plakaty) naukowe: „Bezpieczeństwo energetyczne Francji” (Paulina Pochwatka, Gabriela Podolec); „Bezpieczeństwo energetyczne Niemiec” (Karolina Filipek, Karolina Murdza, Iwona Filimowska, Maciej Hodór). Członkowie Studenckiego Koła Naukowego wskazali ambitne cele transformacji energetycznej w przedstawianych państwach, narzędzia mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz instrumenty wzmacniające konkurencyjność tych dwóch gospodarek na rynku energii UE. Przedstawiona została struktura miksu energetycznego Francji i Niemiec, przybliżono również strukturę importu i eksportu. Studenci zwrócili również uwagę na sprzyjające transformacji energetycznej rozwiązania prawne zastosowane we Francji oraz w Niemczech. Poruszony został także temat odchodzenia od energii jądrowej, który jest sukcesywnie realizowany, szczególnie w Niemczech, gdzie wszystkie elektrownie atomowe mają zostać wygaszone do 2022 roku.
Koło naukowe Eurointegracja Politechnika Rzeszowska 2011-2012. Administrator: Maciej Sznajder - sznajder.maciej@gazeta.pl